Nhân Sự

Chính Sách Nhân Sự              

              Phát triển nguồn nhân lực là một trong những mục tiêu quan trọng mà Mua Nước Hoa hướng tới. Ban Lãnh đạo công ty luôn tích cực thay đổi cơ chế quản lý, điều hành để tìm ra một phương thức hoạt động hiệu quả, cách quản lý khoa học và có động lực để phát huy tính sáng tạo và nỗ lực của cán bộ, nhân viên. Những phương thức quản lý mới đem lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển và tinh thần đoàn kết gắn bó trong đội ngũ nhân viên.

Đối với Mua Nước Hoa Group, nhân lực là tài sản quý giá nhất, quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Mua Nước Hoa  Group luôn đảm bảo quyền lợi xứng đáng cho người lao động, thu nhập ổn định và không ngừng được nâng cao. Ngoài ra, Mua Nước Hoa  Group còn có chính sách thưởng hàng tháng, hàng quý cho những cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt công việc được giao. Những cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được cho vay tiền hoặc hỗ trợ tạo việc làm cho người thân trong gia đình để có thêm thu nhập.

Chính sách nhân sự của Mua Nước Hoa  Group được thể hiện đồng bộ từ khâu tuyển dụng, xây dựng môi trường làm việc và phát triển văn hóa Mua Nước Hoa  Group để thu hút nhân tài, tạo điều kiện cho cán bộ – nhân viên Mua Nước Hoa  Group có môi trường làm việc tốt nhất, cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty.

Các chính sách nhân sự của Mua Nước Hoa Group được cụ thể hóa qua các hình thức:
1. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, lành mạnh. Điều này sẽ tạo nên một môi trường lý tưởng để mỗi cá nhân có thể phát huy tài năng và tâm huyết của mình trên con đường phát triển sự nghiệp, cơ hội thăng tiến trong công việc, cũng như đóng góp cho sự lớn mạnh của Mua Nước Hoa .
2. Chế độ lương & đào tạo: Mua Nước Hoa  Group có chế độ lương thoả đáng tương ứng với năng lực và hiệu suất công việc tại mỗi vị trí công tác cụ thể. Ngoài ra Mua Nước Hoa Group hiểu rằng để có được sự phát triển lâu dài và bền vững, nguồn nhân lực có chất lượng là ưu tiên hàng đầu và là nhân tố quan trọng tạo nên thành công. Do đó, chúng tôi luôn chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn qua các hình thức đào tạo phong phú.
3. Chế độ khen thưởng: Mua Nước Hoa  Group có chính sách khen thưởng, công nhận thành tích cá nhân sau khi đánh giá kết quả công việc trong từng giai đoạn hoặc trong từng dự án.
4. Chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội: Người lao động được đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội hiện hành.
5. Chế độ phúc lợi: Mua Nước Hoa  Group luôn đặc biệt quan tâm đến các chế độ dành cho cán bộ công nhân viên trong các dịp nghỉ lễ, sinh nhật, hiếu, hỷ, đi du lịch hàng năm…Những điều này sẽ giúp cho các cán bộ nhân viên trong công ty luôn có cảm giác được quan tâm và làm việc trong một gia đình lớn.
6. Cơ hội thăng tiến: Chính sách của Mua Nước Hoa  Group là luôn khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ cán bộ nhân viên để họ có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Cơ hội thăng tiến phụ thuộc vào kết quả, tiềm năng và khả năng đảm nhận trách nhiệm cao hơn của nhân viên.

Mua Nước Hoa Group